Nicolas Terrom, Lambaol-Gwitalmeze

Nicolas Terrom ‘zo bet ganet en un atant a-raok an Eil Brezel Bed, hag e kont deomp eñvorennoù e vugaleaj gant e vreur hag e c’hoarezed e-pad ar brezel : e zarempredoù gant repuidi deut douzh a Vrest da glask goudor war ar maez, pe darempredoù gant ar prizoniad alamant a oa chomet da sikour war an atant da c’houde ar brezel.

Lors : C’hwi ‘oa o kountañ doc’h ho tad

Nicolas : Ya beñ setu ni ‘neus labouret hom ferm da c’houde koa… va breur… va zad zo kouezet klañv… gant ar « pleurésie » en … nao c’hant ha daou-ugent i’é

Lors : mil nav c’hant daou-ugent

Nicolas :Ya mil nav c’hant daou-ugent… setu va breur ‘ioa er skol hag a ‘neus bet ranket… a zeske pase… a zeske leun pase-kenañ… hag e’ neus renk’t chom er gear da zaouzek vloaz… da jikour va zad koa, da… da sikour e vreudeur hag e c’hoarezed peogwir ni ioa bihan tout hag en doa c’hoant be’a bet… kontinuet gant i, gant i, gant i deskadurezh koa

Lors : A ya

Nicolas : Setu da c’houde eo chomet er gear ha ni ‘neus kontinuet un tammig e skol… me ‘ioa pemzek bloaz pe’m eus tardet ar skol… va c’hoar e ioa i’é pevarzek vloaz… va c’hoar goshañ koa… pevarzek vloaz… me pemzek bloaz hag an hini a ioa ‘tre va c’hoar ha me… hounnezh zo bet aet da zeur setu hounnezh n’eo ket bet james o labourat e’ ferm hounnezh zo bet aet da zeur… hag a zo bet aet da Lokireg d’ar skol ha n’oa ket ‘met daouzek bloaz… a ya… hag a zo nevez marvet ahe… marvet er bloa’ mañ heñ

Lors : A ya ha c’hwi « euh » c’hwi ‘peus bet desket ar brezhouneg araok ar galleg

Nicolas : Ya…ni ‘gaozeem’ ket ‘met brezhouneg ‘r c’hatekiz mouss tout an dra’h’ e brezhoneg… ar sermonioù amañ bar’h an iliz ‘ioa e brezhoneg tout

Lors : A ya

Nicolas : A ya.

Lors : Hag peur neu’n pegoulz peus komañset da zeski’ galleg

Nicolas : Pa edon eat d’ar skol… edon seizh bloaz pa ‘don eat d’ar skol

Lors : A ya hag araok

Nicolas : James… yeo gant ar… er « réfugié » en ’oa dac’h a Vrest hag a zo bet… e-pad daou vlaz ahont gant e vugale.

Lors : Ur « réfugié » da’h a belec’h

Nicolas : Dac’h a Vrest ‘pad ar vrezel

Lors : Ya ya med Bretoned e oaint

Nicolas : Nann nann ‘r re-he ‘ouie ké ‘met galleg… setu ni a gaozee un tammig bihan brezhoneg ‘neus bet desket brezhouneg un tammig bihan gato… galleg ya un tammig bihan gato i’é koa

Lors : A ya hag an dud-ma’…’r « réfugiés » sé

Nicolas : Ar re-he ‘ouient ket ‘met…brezh’… galleg

Lors : ya met .. petra ‘zo kaoz ‘oaint deut war ar meaz

Nicolas : Ablamour edo ar vrezel e Brest ‘giz « réfugiés »

Lors : A a a a

Nicolas : Ya hag int bet a-houn’ ‘pad daou vloaz

Lors : daou vloaz

Nicolas : daou vloaz ya.

Lors : Hag an dud-ma’ a laboure asambles ganeoc’h

Nicolas : Beñ an tad e ioa … e ioa penaos… « gardien » ar vered « Saint Martin » e Brest

Lors : Ya

Nicolas : Setu eñ a gemere an otokarr bemdez da vont da Vrest… da vont da labourat…

Lors : Hag a deue en-dro…

Nicolas : a deue en-dro… hag e vaouez… hag a … ‘ioa ket ‘met er verc’h d’ar poent-sé… ioa ket ‘met er verc’h da c’houde n’eus bet er mab all med ‘ioa ket ‘met er verc’h ganeom’… Pierrette edo hi ano memes hag a zo bet ‘ « sanatorium » da c’houde… hi n’oa ha va c’hoar justamant va c’hoar yaouank ‘n eus paket i’é an « tuberculose »  di’ -goust hi koa hi ‘n ‘oa dija an « tuberculose » pa ‘é’ deut a-houn « en fin de compte »

Lors : A ya

Nicolas : Beñ ya med hi zo bet ‘« sanatorium » med va c’hoar din-me n’é’ ket bet james er « sanatorium »

Lors : A nann

Nicolas : Pugur oa soagnet er gêr koa

Lors : Hag « euh » hag é’ bet pareet mat

Nicolas : Pareet eo bet mat ya med n’eus ket bet gellet kaout bugale da c’houde

Lors : A

Nicolas : Hhm mo’-sé eo …setu ni zo komañset da labourat da bemzek vloaz i’é heñ

Lors : A ya

Nicolas : Me e ioa war ar ferm hag… pugur n’edo ket bras ar ferm eizh dek beuc’h apeupre ‘ioa daou loan tri loan ‘ioa dek beuc’h tri loan hag er prizonier alamant zo bet i’é ganeom’ ‘pad… ‘pad ‘bloas hanter i’é

Lors : Ha petra ‘rae

Nicolas : O eñ ‘ioa pase « sympathique » heñ « euh » hag er c’hamalad bras da va…da va breur « en fin de compte » ya

Lors : A ya med…

Nicolas : Setu e laboure ‘bar’h ar ferm

Lors : A ya

Nicolas : Labourat a rae ‘bar’h ar ferm ya ya

Lors : Hag ul labourer mad ‘oa

Nicolas : O ya ya ya …pase chen(til) pase « euh, adresse » en noa bominab koa

Lors : A ya

Nicolas : « Peinture »  ‘rae i’é ‘ba’h an ti beñ penturi’ an ti ‘n eus graet i’é ya ya

Lors : Hag da c’houde pe… pe… pe ‘oa echuet ar vrezel é’ aet… zo aet kuit…

Nicolas : Beñ choumet int ahe betek « euh » seizh bloaz ha daou-ugent

Lors : « Quarante-sept » ya

Nicolas : « Quarante-sept » ya

Lors : Ya

Nicolas : Ar blavez ma ioa bet erec’h …leun a erec’h è ‘ba’h ‘r « Finistère » oue’z ‘wac’h

Lors : Ya

Nicolas : ‘Ioa bet « vingt centimètres » ugent «  centimètres » a erec’h heñ

Lors : Ya

Nicolas : Hag eñ ‘n’o graet e… eun « traîneau »  deom’

Lors : A « bon »

Nicolas : Ya ‘blamou’ en « Allemagne » e vehe dija erc’h braouig (bravig) eno

Lors : Ya


Testenn e brezhoneg skrivet adlennet gant Francis Favereau :

 

Lors : C’hwi a oa o kontañ diouzh ho tad

Nicolas : Ya beñ setu ni hon eus labouret hon ferm da c’houde koa…va breur…va zad a zo kouezhet klañv… gant ar « pleurésie en… » nav c’hant ha daou-ugent ivez

Lors : Mil nav c’hant daou-ugent

Nicolas : Ya mil nav c’hant daou-ugent… setu va breur a oa er skol hag en deus bet ranket… a zeske pase… a zeske leun pase-kenañ… hag en deus ranket chom er gêr da zaouzek vloaz… da sikour va zad koa da… da sikour e vreudeur hag e c’hoarezed peogwir ni a oa bihan tout hag en doa c’hoant bezañ bet… kontinuet gant e… gant e… gant e deskadurezh koa

Lors : A ya

Nicolas : Setu da c’houde eo chomet er gêr ha ni hon eus kontinuet un tammig er skol… me a oa pemzek vloaz pa ‘m eus tardet ar skol…va c’hoar a oa ivez pevarzek vloaz…va c’hoar goshañ koa pevarzek vloaz… me pemzek vloaz hag an hini a oa etre va c’hoar ha me… honnezh a zo bet aet da seur setu honnezh n’eo ket bet james o labourat er ferm honnezh a zo bet aet da seur… hag a zo bet aet da Lokireg d’ar skol ha n’he doa nemet daouzek bloaz… a ya… hag a zo nevez marvet aze… marvet er bloaz-mañ heñ

Lors : A ya ha c’hwi « euh » c’hwi ho peus bet desket ar brezhoneg a-raok ar galleg

Nicolas : Ya… ni na gaozeemp ket nemet brezhoneg ar c’hatekiz mous tout an dra-se e brezhoneg ar sarmonioù amañ e-barzh an iliz a oa e brezhoneg tout

Lors : A ya

Nicolas : A ya

Lors : Hag peur neuze pegoulz ho peus komañset da zeskiñ galleg

Nicolas : Pa edon aet d’ar skol… edon seizh vloaz p’edon aet d’ar skol

Lors : A ya hag a-raok

Nicolas : James… eo gant ar… ur « réfugié » eñ a oa deus a Vrest hag a zo bet… e-pad daou vloaz ahont gant e vugale

Lors : Ur « réfugié »  deus a belec’h

Nicolas : Deus a Vrest e-pad ar vrezel

Lors : Ya ya met Bretoned e oant

Nicolas : Nann nann ar re-se ne ouient ket nemet galleg… setu ni a gaozee un tammig bihan brezhoneg hon eus desket brezhoneg un tammig bihan ganto… galleg ya un tammig bihan ganto ivez koa

Lors : A ya hag an dud-mañ… ar « réfugiés »-se

Nicolas : Ar re-se ne ouient ket nemet… brezh(oneg)… galleg

Lors : Ya met… petra a zo kaoz e oant deuet war ar maez

Nicolas : Abalamour edo ar vrezel e Brest e-giz « réfugiés »

Lors : A a a a

Nicolas : Ya hag int bet ahont e-pad daou vloaz

Lors : Daou vloaz

Nicolas : Daou vloaz ya

Lors : Hag an dud-mañ a laboure asambles ganeoc’h

Nicolas : Beñ an tad a oa… a oa penaos « gardien » ar vered « Saint-Martin » e Brest

Lors : Ya

Nicolas : Setu eñ a gemere an otokarr bemdez da vont da Vrest… da vont da labourat…

Lors : Hag a deue en-dro

Nicolas : …a deue en-dro… hag e vaouez… hag a… ne oa ket nemet ur verc’h d’ar poent-se… ne oa ket nemet ur verc’h da c’houde en deus bet ur mab all met ne oa ket nemet ur verc’h ganeomp… Pierrette edo hec’h anv memes hag a zo bet er « sanatorium » da c’houde… hi he doa ha va c’hoar justamant va c’hoar yaouank he deus paket ivez an an « tuberculose » diwar-goust hi koa hi he doa dija an « tuberculose » pa ‘z eo deuet ahont « en fin de compte »

Lors : A ya

Nicolas : Beñ ya met hi a zo bet er « sanatorium » met va c’hoar din-me n’eo ket bet aet james d’ar « sanatorium »

Lors : A nann

Nicolas : Peogwir ‘oa soagnet er gêr koa

Lors : Hag « euh » hag eo bet pareet mat

Nicolas : Pareet eo bet mat ya met n’he deus ket bet gallet kaout bugale da c’houde

Lors : A

Nicolas : Hhmm mod-se eo… setu ni a zo komañset da labourat da bemzek vloaz ivez heñ

Lors : A ya

Nicolas :Me a oa war ar feurm hag… peogwir n’edo ket bras ar feurm eizh dek buoc’h apeupre e oa daou loen tri loen a oa dek buoc’h tri loen hag ur prizonier alamant a zo bet ivez ganeomp e-pad e-pad bloaz hanter ivez

Lors : Ha petra a rae

Nicolas : O eñ e oa pase « sympathique » heñ « euh » hag ur c’hamarad bras da va… da va breur « en fin de compte »  ya

Lors : A ya met…

Nicolas : Setu e laboure e-barzh ar feurm

Lors : A ya

Nicolas : Labourat a rae e-barzh ar feurm ya ya

Lors : Hag ul labourer mat e oa

Nicolas : O ya ya ya… pase jent(il) pase « euh adresse » en doa abominapl koa

Lors : A ya

Nicolas : Peñtur  a rae ivez e-barzh an ti beñ peñturiñ an ti en deus graet ivez ya ya

Lors : ha da c’houde pa… pa… pa oa echuet ar vrezel eo aet… a zo aet kuit…

Nicolas : Beñ chomet int aze betek « euh » seizh vloaz ha daou-ugent

Lors : « Quarante-sept » ya

Nicolas : « Quarante-sept » ya

Lors : Ya

Nicolas : Ar bloavezh ma oa bet erc’h… leun a erc’h ivez e-barzh ar «  Finistère » a ouezez a-walc’h

Lors : Ya

Nicolas : E oa bet «  vingt centimètres » ugent santimetr a erc’h heñ

Lors : Ya

Nicolas : Hag eñ en doa graet u… un « traîneau » deomp

Lors : A « bon »

Nicolas : Ya abalamour en « Allemagne » e veze dija erc’h bravig eno

Lors : Ya